شنبه , ۵ خرداد ۱۴۰۳
خانه / آموزش / کارگاه مدیریت دانش دیجیتال

کارگاه مدیریت دانش دیجیتال

مدیریت دانش دیجیتال

هدف دوره چیست؟

تحول دیجیتال بدون مدیریت دانش و مدیریت دانش بدون تحول دیجتال نمی‏شود. این تحول در دنیای فناوری و در پی آن دانش، روش ‏های شناسایی، کسب، جستجو، سازماندهی، تسهیم و استفاده از دانش را نیز متحول کرده است. به عبارتی نقش فناوری‏ های دیجیتال و هوشمند در مدیریت دانش بسیار پر رنگ ‏تر از قبل شده است.  در این دوره دانش همانند عصر اطلاعات و دانش همچنان فاکتور اصلی تولید است اما دانش و دیجیتال به هم گره خورده‏اند و دوره جدیدی از اقتصاد دانش بنیان که بر اساس فناوری‏ های دیجیتال توانمندتر شده است، شکل گرفته است. در اقتصاد دانشی دیجیتالی شده، مدیریت دانش و تحول دیجیتال همکاری استراتژیکی را شروع کرده ‏اند. در این روزها شرکت‏ های دانشی دیجیتال از فناوری‏ های دیجیتال برای ارائه خدمات و محصولات دانشی استفاده می‏ کنند.

سیلابس

 • دانش ورودی و خروجی فناوری های دیجیتال
 • اقتصاد دانشی دیجیتالی شده
 • همکاری استراتژیک بین مدیریت دانش و تحول دیجیتال
 • معرفی نسل چهارم دانش
 • مدیر دانش دیجیتال؛ پست جدید در کسب و کارهای دیجیتالی
 • تعامل بین هوش انسان و هوش ماشین
 • عدم تقارن اطلاعاتی بین ماشین و انسان
 • مروری بر تعدادی از روندهای مدیریت دانش دیجیتال و رویکردهای نوظهور
 • دسترسی به دانش با مدیریت دانش سلف سرویس
 • جستجوی دانش با فناوری معنایی
 •  مدیریت دانش مبتنی بر بیگ دیتا
 • بازیابی و یکپارچه سازی دانش با گراف دانش دیجیتال
 • مدیریت دانش ابری
 • دانش به عنوان سرویس (KAAS)
 • مدیریت دانش مکان محور (LBKM)
 • مدیریت دانش در محیط کار دیجیتال
 • کسب دانش از افراد با کمک دستیارهای مجازی و یادگیری ماشینی
 • مدیریت دانش در ITIL4
 • مثال های عملی از مدیریت دانش دیجیتال و مدیریت دانش مدرن

مدت برگزاری

یک روز (۸ساعت)

همچنین ببینید

نقشه دانش

کارگاه استراتژی دانش

در این کارگاه، شرکت کنندگان دید سیستمی نسبت به جهت دهی استراتژیک مدیریت دانش بدست …