شنبه , ۳۰ تیر ۱۴۰۳

محصولات اخیر

نوشته های اخیر

تصویر شاخص بزرگ

managed data

جایگاه مدیریت داده در چارچوب کوبیت (COBIT)

هدف مدیریت داده در کوبیت، مدیریت مؤثر دارایی‌های داده ‏ای سازمان در طول چرخه حیات داده است، از خلق تا تحویل، نگهداری و آرشیو داده. همچنین اطمینان از استفاده موثر از داده‏ های حیاتی برای دستیابی به اهداف و مقاصد یک کسب و کار. ۱۰ Practice کلیدی مدیریت داده در COBIT: تدوین استراتژی مدیریت داده ایجاد، به روز رسانی و …

ادامه مطلب

برگزاری دوره DMBOK در گروه صنعتی پما

گــروه صنعتی پمــا با بیش از ســه دهــه فعـــالیت در حـــوزه تولید دارو، نســاجی، پلیمــر، چــاپ و بســـته‌بندی و تـــولید کاغــذ با دارا بــودن شــش شرکت و کارخانه‌های زیر مجموعه تحــت عنـاویـن پـلاسـتیک مـاشین الوان، پــوشان پلاستیک، زیست دارو دانش، پاد الوان پاک، ریسندگی و بافندگی درخشان قم و کاغذ پاپیروس کاوه، با اشتغال بیش از ۱۰۰۰ نفر به صورت …

ادامه مطلب
گفتگو

انتقال دانش از طریق گفتگو

ظرفیت یادگیری یک سازمان به طور مستقیم به توانایی آن در گفتگوها مربوط است. مدیریت دانش نیز به طور مشابه از گفتگوها درباره دانش نشات می گیرد. در این یادداشت برخی از عناصر چارچوب انتقال دانش از طریق گفتگو شرح داده می شود. گفتگو به عنوان شکل منتخب بحث گفتگو به طور گسترده ای به عنوان ابزار موثر مدیریت دانش …

ادامه مطلب

بلوک بلاگ

جایگاه مدیریت داده در چارچوب کوبیت (COBIT)

managed data

هدف مدیریت داده در کوبیت، مدیریت مؤثر دارایی‌های داده ‏ای سازمان در طول چرخه حیات داده است، از خلق تا تحویل، نگهداری و آرشیو داده. همچنین اطمینان از استفاده موثر از داده‏ های حیاتی برای دستیابی به اهداف و مقاصد یک کسب و کار. ۱۰ Practice کلیدی مدیریت داده در COBIT: تدوین استراتژی مدیریت داده ایجاد، به روز رسانی و …

ادامه مطلب

برگزاری دوره DMBOK در گروه صنعتی پما

گــروه صنعتی پمــا با بیش از ســه دهــه فعـــالیت در حـــوزه تولید دارو، نســاجی، پلیمــر، چــاپ و بســـته‌بندی و تـــولید کاغــذ با دارا بــودن شــش شرکت و کارخانه‌های زیر مجموعه تحــت عنـاویـن پـلاسـتیک مـاشین الوان، پــوشان پلاستیک، زیست دارو دانش، پاد الوان پاک، ریسندگی و بافندگی درخشان قم و کاغذ پاپیروس کاوه، با اشتغال بیش از ۱۰۰۰ نفر به صورت …

ادامه مطلب

انتقال دانش از طریق گفتگو

گفتگو

ظرفیت یادگیری یک سازمان به طور مستقیم به توانایی آن در گفتگوها مربوط است. مدیریت دانش نیز به طور مشابه از گفتگوها درباره دانش نشات می گیرد. در این یادداشت برخی از عناصر چارچوب انتقال دانش از طریق گفتگو شرح داده می شود. گفتگو به عنوان شکل منتخب بحث گفتگو به طور گسترده ای به عنوان ابزار موثر مدیریت دانش …

ادامه مطلب

بلاگ ماسونری

بلوک تایم لاین

نوامبر, 2023

آگوست, 2023

فوریه, 2023

دسامبر, 2022