یکشنبه , ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
خانه / مدیریت دانش / کارگاه ایزو ۳۰۴۰۱

کارگاه ایزو ۳۰۴۰۱

هدف این استاندارد که به طور اختصاصی برای مدیریت دانش ایجاد شده، پشتیبانی از سازمانها برای ایجاد یک سیستم مدیریتی است که زمینه مورد نیاز برای خلق ارزش افزوده از طریق دانش را به شکلی موثر فراهم کند.

 • دلایل مهم بودن مدیریت دانش چیست؟
 • انواع طیف‌های دانش
 • اصول مدیریت دانش
 • مرزهای مدیریت دانش
 • دامنه کاربرد مدیریت دانش
 • اصطلاحات و کلیدواژه‌های مهم در مدیریت دانش
 • نتایج مورد انتظار از مدیریت دانش
 • چرخه حیات مدیریت دانش
 • تبدیل دانش
 • توانمندسازهای مدیریت دانش
 • مرزهای بین مدیریت دانش و دیسیپلین‌های هم جوار
 • فرهنگ مدیریت دانش

دو روز (۱۶ ساعت)