یکشنبه , ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
خانه / مشاوره مدیریت دانش

مشاوره مدیریت دانش

مشاوره مدیریت دانش

رویکرد ما در مشاوره مدیریت دانش

ما معتقدیم که هر سازمانی نیازمند الگویی مختص به خود جهت برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای مدیریت دانش منطبق بر مقتضیات خود می‌باشد. بنابراین خدمات مشاوره مدیریت دانش ما برای هر مشتری اختصاصی است و مشتری به مشتری بسته به نوع صنعت متفاوت خواهد بود.

بخش خدمات مشاوره مدیریت دانش، حسب نیاز و تقاضای مشتریان، نقش خود را به یکی از اشکال زیر ایفا می‌کند:

مجری: اجرا توسط ما و تسهیلگری توسط شما

مربی و مشاور: همکاری مشترک در اجرا، مشاوره مدیریت دانش توسط ما

ناظر: اجرا توسط شما و صحه گذاری و رفع ایرادات از ما

مشاوره مدیریت دانش

 

 

 

مشاوره ایزو 30401   پیاده سازی نظام نامه مدیریت دانش

 

خدمات فوق الذکر، یک تصویر کلی از خدمات مشاوره مدیریت دانش را ایجاد می کند. این فهرست بر اساس بهترین رویکردها و ابزارهای کاربردی مدیریت دانش در سطح جهان سازماندهی شده است و هیچ راه حل قطعی و کاملی وجود ندارد.

راهنمای مفید برای دست اندرکاران مدیریت دانش 

امیدواریم که این دسته بندی خدمات راهنمای مفیدی برای متولیان و دست اندرکاران مدیریت دانش در سازمان ها باشد. دست اندرکار مدیریت دانش در سازمان باید در اولین اقدام مشخص کند که در ابتکار اجرای مدیریت دانش خود، در کدام یک از مراحل مدیریت دانش و در چه سطحی از بلوغ سازمانی قرار دارد، آنگاه به فهرست خدمات مشاوره مدیریت دانش که می خواهد به کار بگیرد، مراجعه کند. توجه کنید که هر یک از خدمات در بردارنده ابزارها و رویکردهای خاصی است که با کلیک بر روی آن تشریح شده اند و چگونگی اجرای آنها در صفحات جداگانه ای آورده شده است. استفاده از این فهرست، یک راه عملی “موفقیت سریع” برای اجرای مدیریت دانش در داخل سازمان است.

رویکرد ما، بسیار شبیه به تعدادی از متدولوژی‌ها و چارچوب های معتبر جهانی، به ویژه چارچوب سازمان بهره وری آسیا، چارچوب پیاده سازی مدیریت دانش در راستای تعالی سازمانی، نظام نامه مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی و چارچوب مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا است.