چهارشنبه , ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
خانه / مدیریت دانش / کارگاه مدیریت دانش پروژه در PMBOK6

کارگاه مدیریت دانش پروژه در PMBOK6

در ششم سپتامبر ۲۰۱۷، ویرایش جدیدی از استاندارد PMBOK منتشر شد. یکی از تغییرات جدید این استاندارد در ویرایش ششم، اضافه شدن فرایندی تحت عنوان مدیریت دانش پروژه در گروه فرایندی اجرا و در حوزه دانش مدیریت یکپارچگی پروژه است. هدف این کارگاه، یادگیری حرفه‌ای ورودی‌ها، تکنیک‌ها و خروجی‌های فرایند مدیریت دانش در محیط پروژه است.

 • خطوط همکاری بین دیسیپلین مدیریت دانش و دیسیپلین مدیریت پروژه
 • جریان داده در پروژه
 • چرخه یادگیری در پروژه
 • درک ریزه کاری‌های مدیریت دانش در فضای پروژه
 • مروری بر برداشت‌های اشتباه از مدیریت اطلاعات و دانش پروژه
 • ورودی‌های فرایند مدیریت دانش پروژه
 • یادگیری ابزارها و تکنیک‌های مدیریت اطلاعات و دانش پروژه
 • یادگیری مهارت های مورد نیاز برای مدیریت دانش پروژه
 • خروجی‌های فرایند مدیریت دانش پروژه
 • مدیریت دانش و ۱۰ حوزه پیکره دانش مدیریت پروژه
 • مدیریت دانش در سراسر چرخه عمر پروژه
 • نقش و جایگاه مدیر دانش پروژه
 • مدیریت چرخه عمر درس آموخته‌ها در پروژه

دو روز (۱۶ ساعت)