شنبه , ۶ آذر ۱۴۰۰
خانه / آموزش / کارگاه مدیریت دانش دیجیتال

کارگاه مدیریت دانش دیجیتال

مدیریت دانش دیجیتال

هدف دوره چیست؟

تحول دیجیتال بدون مدیریت دانش و مدیریت دانش بدون تحول دیجتال نمی‏شود. این تحول در دنیای فناوری و در پی آن دانش، روش ‏های شناسایی، کسب، جستجو، سازماندهی، تسهیم و استفاده از دانش را نیز متحول کرده است. به عبارتی نقش فناوری‏ های دیجیتال و هوشمند در مدیریت دانش بسیار پر رنگ ‏تر از قبل شده است.  در این دوره دانش همانند عصر اطلاعات و دانش همچنان فاکتور اصلی تولید است اما دانش و دیجیتال به هم گره خورده‏اند و دوره جدیدی از اقتصاد دانش بنیان که بر اساس فناوری‏ های دیجیتال توانمندتر شده است، شکل گرفته است. در اقتصاد دانشی دیجیتالی شده، مدیریت دانش و تحول دیجیتال همکاری استراتژیکی را شروع کرده ‏اند. در این روزها شرکت‏ های دانشی دیجیتال از فناوری‏ های دیجیتال برای ارائه خدمات و محصولات دانشی استفاده می‏ کنند.

سیلابس

 • دانش ورودی و خروجی فناوری های دیجیتال
 • اقتصاد دانشی دیجیتالی شده
 • همکاری استراتژیک بین مدیریت دانش و تحول دیجیتال
 • معرفی نسل چهارم دانش
 • مدیر دانش دیجیتال؛ پست جدید در کسب و کارهای دیجیتالی
 • تعامل بین هوش انسان و هوش ماشین
 • عدم تقارن اطلاعاتی بین ماشین و انسان
 • مروری بر تعدادی از روندهای مدیریت دانش دیجیتال و رویکردهای نوظهور
 • دسترسی به دانش با خدمات سلف سرویس دانشی
 • جستجوی دانش با فناوری معنایی
 • معماری مدیریت دانش داده محور
 • بازیابی دانش با گراف دانش دیجیتال
 • مدیریت دانش ابری (دانش به عنوان سرویس)
 • مدیریت دانش در محیط کار دیجیتال
 • کسب دانش از افراد با کمک دستیارهای محازی و یادگیری ماشینی
 • مدیریت دانش در ITIL4
 • مثال های عملی از مدیریت دانش دیجیتال

مدت برگزاری

یک روز (۸ساعت)

همچنین ببینید

نقشه دانش

کارگاه استراتژی دانش

در این کارگاه، شرکت کنندگان دید سیستمی نسبت به جهت دهی استراتژیک مدیریت دانش بدست …